Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Direktor za publikacije: Jacques GROISON
MAS Seeds
BP27 40001 Mont de Marsan Cedex

Sve lične informacije, fotografije ili drugi podaci se čuvaju i koriste isključivo iz profesionalnih razloga. Oni se tretiraju u skladu sa našom politikom ličnih podataka i u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

Podsećamo vas da vam se prema zakonu br. 78-17 od 6. januara 1978. godine - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES, modifikovanom 2004. godine, dozvoljava pravo na konsultacije, modifikaciju i uklanjanje svih ličnih podataka koji su nam dostavljeni. Možete ostvariti ovo pravo i dobiti informacije o komunikaciji o vama tako što ćete poslati e-poruku našem savetniku za digitalne slobode na sledeću adresu: CIL@maisadour.com, ili poštom u Maisadour - Catherine ZACCARINI - CIL - B.P.27 - 40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX

Informacije, cifre i rezultati uopšte (testovi, proračuni...) dati su kao indikacija: za dodatne informacije kontaktirajte Burcin DILCI +33 55 805 83 17

Važne informacije o proizvodima za zaštitu semena (ažurirano: 28. februara 2008. godine)
Dostupne regulatorne informacije za ove proizvode - što znači informacije koje dolaze po osnovu autorizacije za stavljanje na tržište za svaki proizvod, mogu se videti na veb stranici svakog proizvođača.
Što se tiče FDS dostupnog na www.quickfds.com, važenje informacija odgovara datumu upisanom na vrhu liste.

Važne informacije o modifikovanoj genetičkoj sorti
februar 2008. godine: prema važećim propisima francuske vlade od 9. februara 2008. godine (izmenjeno 13. februara 2008.), prodaja sorti YieldGard (sorte genetski modifikovanog kukuruza otporne na pirale i susam) suspenduje se do daljnjeg

Koncepcija - pisanje - razvoj - animacija: Publicis Activ & Matière Noire

Server: Oceanet