Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Kukuruz

MAS 40.f

400

 • Zrno
 • Srednje rani

 • Zrno
 • Balanced
 • Novo

PROVEREN HIBRID

 • BRZO OTPUŠTANJE VLAGE Optimalno vreme žetve
 • FLEKSIBILAN Višenamenski hibrid
 • POSTRNA SILAŽA Stay green efekat
Mas_40F

Tip hibrida

 • Sazrevanje Srednje rani
 • Upotreba Zrno

Karteristike

 • Visina biljke Visoka
 • Tip zrna Zuban
 • Broj redova zrna 16-18
 • Broj zrna u redu 32-36
 • Masa 1000 zrna340-360
 • Cvetanje 980 (°C)
 • Sazrevanje silaže - 32% DM 1660 (°C)
 • Sazrevanje zrna 35% H2O 1930 (°C)
Suma temperatura (bazirano na 6°)

Agronomija

 • Početni porast 7
 • Stay green efekat 6
 • Otpuštanje vlage 8
 • Poleganje 7
 • Tolerancija suša 8
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Tolerancija na bolesti

 • Helmintosporium 7
 • Fusarium (stabljike) 8
 • Fusarium (klipa) 8
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Preporuke

Optimalni uslovi Ograničeni uslovi
Prilagodjavanje + + + + + + +
Gustina - silaža (biljaka/ha) 72000 68000
Gustina - zrno (biljaka/ha) 80000 72000

MAS 40. F has a high capacity of adaptation. It allows to value all the types of fields with or without irrigation. An early sowing will bring a profit on the yields).