Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Kukuruz

MAS 35.k

380

 • Silaža
 • Zrno
 • Rani

 • Zrno
 • Silaža
 • Balanced

ODLIČAN RANI HIBRID

 • IZUZETAN POČETNI PORAST Otpornost na niske temperature
 • VISOKO TOLERANTAN Odlična tolerancija na fusarium klipa
 • KRATKA VEGETACIJA Odlična postrna silaža
Mas_35K

Tip hibrida

 • Sazrevanje Rani
 • Upotreba Silaža Zrno

Karteristike

 • Visina biljke Visoka
 • Tip zrna Zuban
 • Broj redova zrna 16
 • Broj zrna u redu 30-32
 • Masa 1000 zrna320-340
 • Cvetanje 910 (°C)
 • Sazrevanje silaže - 32% DM 1610 (°C)
 • Sazrevanje zrna 35% H2O 1870 (°C)
Suma temperatura (bazirano na 6°)

Agronomija

 • Početni porast 9
 • Stay green efekat 8
 • Otpuštanje vlage 7
 • Poleganje 7
 • Tolerancija suša 7
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Tolerancija na bolesti

 • Helmintosporium 7
 • Fusarium (stabljike) 7
 • Fusarium (klipa) 7
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Hranljiva vrednost

 • Skrob 7
 • dNDF 6
 • Energija 6
1-3 nisko 4-6 prosečno 7-9 dobro do odlično

Preporuke

Optimalni uslovi Ograničeni uslovi
Prilagodjavanje + + + + + + +
Gustina - silaža (biljaka/ha) 84000 75000
Gustina - zrno (biljaka/ha) 84000 75000

Mas 35.K je pogodan za ranu setvu zbog veoma izvarednog početnog porasta. Najbolje je pozicionirati ga na što boljim zemljištima kako bi pokazao visok potencijal prinosa.