Nemam kreiran nalog

Pristupite svim vašim informacijama i uslugama na vašem ličnom prostoru.

Već imam nalog

Ne koristite ovaj naš alat? Kontaktirajte nas pa ćemo vas uputiti!

Kukuruz

MAS 34.b

320

 • Zrno
 • Rani

 • Zrno
 • Waterlock

ZVEZDA FAO 300

 • IZUZETNO RANI I STABILAN Odlično otpuštanje vlage i rana žetva
 • FAO 300 KOJI RAĐA KAO FAO 400 Biljka nižeg rasta i nisko postavljen klip
 • ODLIČAN POČETNI PORAST Idealan za raniju setvu

Tip hibrida

 • Sazrevanje Rani
 • Upotreba Zrno

Karteristike

 • Visina biljke Srednje niska
 • Tip zrna Zuban
 • Broj redova zrna 16-18
 • Broj zrna u redu 28-32
 • Masa 1000 zrna320-340
 • Cvetanje 915 (°C)
 • Sazrevanje zrna 35% H2O 1790 (°C)
Suma temperatura (bazirano na 6°)

Agronomija

 • Početni porast 9
 • Stay green efekat 6
 • Otpuštanje vlage 8
 • Poleganje 7
 • Tolerancija suša 8
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Tolerancija na bolesti

 • Helmintosporium 8
 • Fusarium (stabljike) 6
 • Fusarium (klipa) 7
1-3 osetljivo | 4-6 srednje - dobro | 7-9 tolerantno - odlično

Preporuke

Optimalni uslovi Ograničeni uslovi
Prilagodjavanje + + + + + + + +
Gustina - silaža (biljaka/ha) 84000 75000

Mas 34.B je hibrid kojem odgovaraju svi uslovi u segmentu 300 FAO grupe za zrno. Veoma je stabilan i daje dobar prinos bez obzira na lokaciju ili region. Nema ograničenja u upotrebi u odnosu na tip zemljišta, datum setve ili potencijal, ali je preporuka sejati ga u najboljim uslovima.